انگلیسی
سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام  خانوادگی بهروز پورجبار        جاهد                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :behroz.uni123@yahoo.com

 

ارتباط با دانشجویان
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.